„OPTY” Sp. z o.o. jest profesjonalną firmą działającą na podstawie koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr L-0006/10, opartą w pełni na polskim kapitale. Jej właściciele posiadają wieloletnie doświadczenie w branży ochrony oraz przy sprzątaniu firm, biur i wspólnot mieszkaniowych zdobyte w pracy z wieloma kontrahentami reprezentującymi każdy segment rynku.

Głównym zakresem naszej działalności jest organizowanie i prowadzenie fizycznej ochrony obiektów oraz usługi sprzątania.

Firma „OPTY” to świeże spojrzenie na realizację zadań z zakresu ochrony i sprzątania, bezkompromisowa polityka jakości, konstruktywny nadzór osobowy, doświadczenie i zaangażowanie pracowników.

Kreujemy najlepsze standardy usług poprzez profesjonalne przygotowanie realizacji, tworzenie skutecznych instrukcji ochrony bądź planów sprzątania, dokładną weryfikację pracowników, szkolenie i konstruktywny nadzór. Skuteczne instrukcje ochrony/plany sprzątania są wynikiem doświadczenia ich twórców, znajomością dostępnych rozwiązań, oraz odpowiedniego rozpoznania problemu.

Ambicją naszej firmy jest zapewnienie klientom najwyższej jakości oferowanych usług oraz dbanie o wizerunek solidnego, dyskretnego i nowoczesnego wykonawcy.

Wszystkie działania, jakich się podejmujemy opieramy na ścisłej współpracy z przyszłymi kontrahentami, towarzyszymy im od momentu identyfikacji problemu poprzez analizę i wybór optymalnego rozwiązania.